Mkrrtchian, winner of Best Short Film at the 2012 Pomegranate Film Festival for THE SPACESHIP, presents his latest film through the assistance of the POMgrant program. Set in beautiful Faro, a young woman named Ida, feels lonely and loses all hope, believing death is looking for her. She soon comes up with a creative way of trying to cheat death itself.
Մկրտչեան կարճ շարժապատկերի մրցնակակիրն էր 2012ի Նուռ Ֆիլմի Փառատօնին  իր SPACESHIP ժապաւէնով։ Ան այս տարուան փառատօնին կը մասնակցի իր նորագոյն շարժապատկերով որուն պատրաստութիւնը իրականացած էր POMgrant-ի օժանդակութեամբ։ Իտա անունով երիտասարդուհի մը գեղեցիկ Ֆարոյի մէջ միայնակ կը զգայ, կը յուսալքուի եւ կը կարծէ որ մահը զինք կը փնտռէ։ Ստեղծագործական ձեւերու դիմելով ան կը փորձէ մահը խաբել։