A moving documentary about the prolific Armenian priest Komitas. It carefully depicts the tragedy of the Armenian Genocide, as seen through the eyes of Komitas. Starring Peter Balakian, the film provides a deeper understanding of Komitas through its attention to historical context, spiritual dimension, and musical accomplishments. Question & Answer session to follow the screening with the film’s director Dr. Robert Deranian and Prof. Balakian, author of The Black Dog of Fate, The Burning Tigris and Armenian Golgotha.
Զգացական վաւերագրական ժապաւէն մը՝ բեղմնաւոր վարդապետ Կոմիտասի մասին։ Ֆիլմը զգուշօրէն կը ներկայացնէ Հայկական Ցեղասպանութեան արհաւիրքը՝ դիտուած Կոմիտաս վարդապետի դիտանկիւնէն։ Փրոֆ. Փիթըր Պալաքեանի եւ շարք մը ուրիշ մասնագէտներու օգնութեամբ, այս ժապաւէնը պատմական բնաբանին, եւ վարդապետին հոգեւոր ու երաժշտական ձեռքբերումներուն ուշադրութիւն դարձնելով մեզի աւելի մօտէն կը ծանօթացնէ Կոմիտասը։ Ցուցադրութեան պիտի յաջորդէ հարցում-պատախանի նիստը ժապաւէնին բեմադրիչ Տոքթ. Ռոպըրթ Տէրեանի եւ Փրոֆ. Պալաքեանի (հեղինակ՝ The Black Dog of Fate, The Burning Tigris եւ Armenian Golgotha գիրքերուն) հետ։