An intimate look at the artistry of musician Armen Ra, who left his privileged childhood in Iran to begin a new chapter in the USA. A master of the unique instrument, the Theremin, Armen Ra has achieved a remarkable career, building on his passion for Armenian folk songs and wider musical influences. Arjoyan (director of MIDNIGHT FIST FIGHT presented at the 2012 Pomegranate Film Festival) chronicles the life of this creative star, who has overcome great adversity and continues to be an upholder of tolerance and limitless dreams.
Մտերմիկ նայուածք մը երաժիշտ Արմէն Րայի արուեստին։ Րա ձգելով իր բարեկեցիկ մանկութիւնը Պարսկաստանի մէջ, կը գաղթէ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ նոր էջ մը բանալու իր կեանքին մէջ։ Հազուագիւտ գործիքի մը վարպետ, Արմէն Րա ձեռք ձգած է ուշագրաւ վաստակի մը` հայկական ժողովրդական եւ այլ ազդեցութիւններէ օգտուելով։ Արճոյեան (2012ին ցուցադրուած MIDNIGHT FIST FIGHTի բեմադրիչը) հմտօրէն կը ներկայացնէ այս ստեղծագործ արուեստագետին կեանքը որ յաղթայարելով դժուարին պայմաններ կը շարունակէ ապրիլ ու պաշտպանը հանդիսանալ հանդուրժողականութեան եւ անսահման երազանքներու։