Academy Award nominated director Atom Egoyan’s latest and potentially most entertaining film, involves a uniquely original plot and an impressive cast with strong performances by Ryan Reynolds, Rosario Dawson, Scott Speedman, Mireille Enos, Bruce Greenwood and Kevin Durand – who plays the role of the super creepy chief villain. The film was shot in the Ontario cities of Niagara Falls and Sudbury and produced the most commercially successful opening day of Egoyan’s impressive directorial career. Eight years after the disappearance of young Cassandra, her parents and Police start to experience some disturbing incidents that suggest there is a possibility that she may still be alive. Question & Answer session to follow with Egoyan following the screening.

Ակադեմիայի Մրցանակներու թեկնածու բեմադրիչ Ատոմ Էկոյեանի վերջին եւ ամէնէն զուարճացուցիչ շարժապատկերը ունի ինքնատիպ նիւթ եւ հոյակապ դերակատարներ՝ Րայըն Րէյնոլտ, Րօզարիօ Տաուսըն, Սքօթ Սբիտմէն, Միրէյ Էնոս, Պրուս Կրինուըտ եւ Քէվին Տիւրանտ։ Այս շարժապատկերը նկարահանուած է Օնթարիոյի Նիակարա Ֆոլզ եւ Սատպըրի քաղաքներուն մէջ եւ նիւթապէս ամենայաջող բացումը ունեցաւ՝ ցուցասրահներէն ներս։ Երիտասարդ Քասանտրայի անհետացումէն 8 տարիներ ետք, անոր ծնողքն ու ոստիկանութիւնը կը սկսին տարօրինակ եւ մտահոգիչ դէպքերու հանդիպիլ որոնք կ’առաջադրեն հաւանականութիւնը որ Քասանտրան տակաւին ողջ է։  Ցուցադրութենէն ետք տեղի պիտի ունենայ հարցում-պատասխան Ատոմ Էկոյեանի հետ։

Leave a Reply