Acclaimed Turkish actress Derya Durmaz presents her directorial debut about a 4 year old Armenian girl Ziazan (‘rainbow’ in Armenian) who decides to go on an adventure. She will attempt to sneak through the closed Turkish border while hiding inside her uncle’s luggage. This creative film was part of the Armenia-Turkey Cinema Platform and is fascinating take at what the Turkish blockade feels like through the eyes of a child.

Հանրածանօթ թուրք դերասանուհի Տէրիա Տիւրմազ կը ներկայացնէ իր բեմադրած առաջին գործը՝ Ծիածան անունով չորս տարեկան հայ աղջկայ մը մասին որ կ’որոշէ արկածախնդրական ճանապարհորդութիւն մը կատարել։ Ան պիտի փորձէ թրքական փակ սահմանը անցնիլ պահուըտելով իր հօրեղբօր ճամպրուկին մէջ։ Այս ժապաւէնը իր մասնակցութիւնը բերած էր Հայաստան-Թուրքիա Շարժապատկերի Յայտագրին եւ մանուկի մը դիտանկիւնէն դիտուած ան հետաքրքրաշարժ ձեւով կը ներկայացնէ թրքական շրջափակումը։

Leave a Reply